Home >

Testcoördinator

Locatie

Flevoland

Naam organisatie

sQout

Profiel Testcoördinator

Opdracht
In de afspraken over governance van IV-projecten bij de provincie Flevoland is vastgelegd dat projectresultaten van IV-projecten altijd moeten worden getest voor ze naar productie worden gebracht. In het algemeen worden daarbij de volgende testtypen toegepast:

een systeemtest/systeem integratie test in de testomgeving;
een gebruikersacceptatietest in de acceptatieomgeving;
een korte productietest en eventueel een performancetest op het moment van livegaan, in de productieomgeving.

Voor het testen van diverse projecten in het IV-portfolio is de provincie op zoek naar een professionele testcoördinator voor 32 uur per week, in de periode van 1 mei tot en met 29 november 2019. Op korte termijn zijn de volgende projecten relevant:

Werkplekvernieuwing: in december 2018 heeft de provincie Flevoland Office365 in gebruik genomen. Voor het dagelijks werk wordt gebruik gemaakt van de on premise geïnstalleerde versie van MS Office, maar medewerkers kunnen ook gebruik maken van clouddiensten van Microsoft zoals MS OneNote, MS OneDrive en MS Skype voor Bedrijven. Na oplevering van de nieuwe omgeving zijn restbevindingen geconstateerd. Het projectteam werkt nog aan oplossing van de laatste bevindingen, maar de huidige testcoördinator beëindigt zijn werkzaamheden per 1 mei 2019. In de maanden mei en juni zal nog begeleiding moeten plaatsvinden voor het testen van oplossingen voor de geconstateerde bevindingen. Ook moet op basis van het definitieve image van dit project nog een complexe verversing worden uitgevoerd van de test- en acceptatieomgeving van Flevoland (naar verwachting in mei en juni 2019).
Herinrichting en upgrade van DMS eDocs (versie DM10): de provincie heeft in oktober 2018 het document management systeem (DMS) eDocs geüpgraded naar versie DM10. Tegelijkertijd is de inrichting van dit systeem volledig herzien (op basis van processen in plaats van afdelingen). Deze complexe change heeft geleid tot een groot aantal nazorgmeldingen, waaraan nog wordt gewerkt in samenwerking met de leverancier. De laatste fixes en herstelwerkzaamheden moeten gecontroleerd worden doorgevoerd via de test-, acceptatie- en productieomgeving. De voormalige testmanager voor dit project is niet meer beschikbaar, maar begeleiding door een professionele testcoördinator blijft belangrijk.
Implementatie IAM-tooling: de provincie werkt aan de ingebruikname van SmartAIM, een oplossing voor Identity en Access Management (IAM). Het functioneel ontwerp voor deze applicatie is inmiddels gereed. Na verversing van de test- en acceptatieomgeving zal de applicatie moeten worden getest in de testomgeving en daarna in de acceptatieomgeving.
Slim digitaal samenwerken: in kwartaal 2 van 2019 worden enkele functionaliteiten van Sharepoint in gebruik genomen. De basislaag van Sharepoint wordt ingericht, en er worden use cases uitgevoerd om de werking hiervan voor Flevoland te beproeven. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd onder aansturing van een ingehuurde functioneel beheerder/adviseur maar er is nog geen testcoördinator beschikbaar.
Digitale besluitvorming (invoering iBabs): de provincie digitaliseert het besluitvormingsproces met behulp van de tooling van iBabs. Het is de bedoeling om deze tool in het najaar van 2019 in gebruik te nemen. iBabs moet voor een goede werking worden gekoppeld aan het DMS eDocs, via een CMIS-koppeling. Dit is een complexe koppeling, die ook vraagt om een andere werkwijze van de ambtenaren die betrokken zijn bij het besluitvormingsproces. De uiteindelijke oplossing moet goed worden getest alvorens live te worden gebracht.
e-Facturatie: de provincie neemt in de eerste helft van 2019 een oplossing in gebruik voor het ontvangen en verwerken van inkomende e-facturen (.xml-facturen die direct kunnen worden ingelezen in het financiële systeem). De verschillende componenten die hiervoor nodig zijn, zijn inmiddels ontwikkeld door diverse leveranciers. De oplossing moet nog wel in samenhang worden getest en vervolgens naar productie worden gebracht.

Ook in de tweede helft van 2019 zullen een aantal IV-projecten worden uitgevoerd waarvoor testcoördinatie nodig is. Van de testcoördinator voor projecten in het IV-portfolio wordt verwacht dat hij/zij de volledige scope van testwerkzaamheden beheerst, van het opstellen van een master testplan tot het begeleiden van eindgebruikers bij het uitvoeren van testcases.

Gevraagd Testcoördinator

Ervaring als testcoördinator bij lagere overheden
Aantoonbare kennis en ervaring met andere testmethodieken dan TMap® en ISTQB
Aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van TMap®
Aantoonbare kennis en ervaring met ISTQB
Relevante werkervaring als testcoördinator

Goed ontwikkeld analytisch vermogen
Kunnen laveren tussen verschillende belangen
Organisatie- en omgevingssensitiviteit
Uitstekende communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk)

Bedrijfsprofiel Testcoördinator

Organisatie
De provincie Flevoland werkt aan een omvangrijk portfolio met projecten op het gebied van Informatievoorziening (hierna “IV”). Onder verantwoordelijkheid van de portfoliomanager binnen de afdeling Informatievoorziening worden in 2019 32 “speerpuntprojecten” uitgevoerd. Deze projecten worden veelal aangestuurd door een externe projectleider, en uitgevoerd door een team van interne en externe projectmedewerkers.

Bekijk

onze nieuwste vacatures
Regio Lelystad
Regio Lelystad
regio Lelystad
Regio Lelystad
Lelystad
Regio Lelystad
Regio Lelystad
Lelystad
Lelystad
Meer...
vacatures van dit bedrijf
Lelystad Heeft Werk gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.